Радио с часовник с USB зареждане

CRU-19BK ЛЯВА СТРАНА

CRU-19BK

CRU-19RD ЛЯВА СТРАНА

CRU-19RD