Септември 07, 2021
Публично изявление - Aiwa Corporation (Чикаго, САЩ) подава документи за фалит по глава 11

Aiwa Co., Ltd (Токио, Япония) на 7 септември 2021 г. -Налице е тревожен брой неточни статии и съобщения, разпространени в световен мащаб, обявяващи фалита на „Марката Aiwa“, което е подвеждащо и увреждащо репутацията на нашата организация в световен мащаб.

На първо място, бихме искали да заявим, че Aiwa Corporation (Чикаго, САЩ) по никакъв начин не са свързани с нас, Aiwa Co., Ltd (Токио, Япония) или Aiwa Japan от 1951 г. до момента.

Aiwa Corporation (Чикаго, САЩ), самостоятелна организация, е сформирана едва в САЩ, 2011 г., по време на която те самите са регистрирали търговската марка Aiwa без никаква сделка със Sony или някое от нейните дъщерни дружества. Aiwa Corp изясниха ясно, че нямат връзка със Sony Corporation или някое от нейните дъщерни дружества, предишните притежатели на търговски марки. Връзка: https://aiwa.co/pages/about-us

Ние сме собственици на марката Aiwa за различни класове продукти и авторски права на глобално лого върху логото на марката Aiwa и си запазваме правата срещу всяко нарушение, свързано със злоупотреба с авторските права на логото на Aiwa.

В момента ние изнасяме по -голямата част от продукти от определен клас в световен мащаб до тази дата и ще продължим да го правим през следващите години и десетилетия.

Използвайки изображения, използващи наследството на Aiwa Japan (Vintage Aiwa Radios, касетофони) и просто заявявайки „Aiwa Brand е на търг“ / „Aiwa Brand е подал молба за фалит“ / е общо изявление, което е мъгляво и предава грешното послание. Ние сме обезпокоени от това поведение, тъй като е изключително подвеждащо за нашите дистрибутори и клиенти по целия свят.

Единствено има право всички медийни публикации / банки / медии да изменят своите доклади и съобщения въз основа на факти, а не на неточни слухове.

Надяваме се да изясним това погрешно схващане чрез това публично изявление.

С уважение,

Куре Шуичи,
Глобален бизнес директор на Aiwa Co., Ltd (Токио, Япония) / Централен и правен щаб